Raad van Afgevaardigden

Holland Harmony zal per 1 januari 2015 een koepel voor barbershoppende vrouwen én mannen zijn! 

Dit jaar geen Besturendag, maar een extra vergadering met de Raad van Afgevaardigden. Zoals al besproken in de RvA vergadering van afgelopen april, zou Holland Harmony zich gaan voorbereiden op de mogelijkheid tot aansluiting van mannenkoren en mannenkwartetten.
Het bestuur heeft samen met de notaris de Statuten doorgelopen om niet alleen de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen m.b.t. het toelaten van mannen, maar om ook, vooruitlopend op nieuwe aangescherpte regels voor een Stichting (transparantie), de artikelen daar waar nodig aan te passen en te moderniseren.
Vervolgens zijn ook de Huishoudelijk Reglementen en het kwartettenreglement aangepast en gemoderniseerd.

En zo werd deze extra vergadering ingelast om het conceptvoorstel wijziging Statuten en de wijzigingen in de reglementen ter advies voor te leggen aan de RvA, wijzigingen die nodig zijn om van een organisatie voor vrouwenkoren en kwartetten naar een gemengde organisatie te gaan.

En wat was het een unieke en gedenkwaardige vergadering met de RvA!

Statuten en Reglementen werden uitgebreid toegelicht en de RvA heeft positief gereageerd op de voorstellen waarna we in een aansluitende bestuursvergadering formeel hebben besloten over te gaan tot wijziging van de Statuten en de reglementen. In december zal het wijzigingsdocument bij de notaris passeren.

Er zijn al veel gezamenlijke evenementen georganiseerd, toch zal het even een omslag in ons denken zijn, in de organisatie, educatie en activiteiten en we hebben er alle vertrouwen in dat Holland Harmony verder zal groeien tot een bloeiende, moderne organisatie voor iedereen.

Helma en Ineke zijn bij deze vergadering aanwezig geweest namens Miracle Sound.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *