Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG v.a. 25-5-2018) heeft Vrouwenkoor Miracle Sound te Doetinchem de plicht om de privacy maatregelen vast te leggen. Onderstaand het privacyreglement en de werkwijze zoals Miracle Sound die hanteert.
 

Verklaring gegevensbescherming Vereniging Vrouwen Barbershopkoor Miracle Sound

 • Wij houden uw gegevens juist en nauwkeurig bij.
 • Wij hebben uw gegevens beveiligd.
 • Wij verlenen u op verzoek inzage in de eigen opgeslagen gegevens.
 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Wij sturen uw gegevens niet door naar externe partijen.
 • Binnen de vereniging hebben alleen de personen die uw gegevens vanuit hun functie moeten inzien toegang tot die gegevens.
 • Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we in ons ledenbestand hebben opgeslagen.
 • De ledenadministratie beheert uw gegevens en is hiervoor verantwoordelijk.
 • De penningmeester beheert en slaat de financiële gegevens op.
 • Wij sturen e-mails aan onze leden via de “bcc” functie van de mail, waardoor mailadressen niet zichtbaar zijn voor andere personen.
 • Wij vermelden in de notulen van de vergaderingen van het bestuur geen namen van koor- en kwartetleden.
 • Wij vragen uw toestemming bij inschrijving voor evenementen om foto’s van die activiteiten te publiceren waarop personen herkenbaar in beeld zijn.